login: hasło:
dodaj nowy obiekt nie pamiętam hasła
dodajobiekt
Nad morzemW lesieNad jezioremNa wsiW mieścieW górach
MIASTA:
Rodzaj Obiektu

Regulamin Bukuj.pl

 1. Postanowienia Ogólne

  Niniejszy regulamin określa zasady dostępu, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe dotyczące usług świadczonych przez serwis internetowy znajdujący się pod domeną bukuj.pl zwanym dalej Serwisem lub bukuj.pl, którego właścicielem i administratorem jest firma Webton Michał Barcikowski ul. Świętojańska 57/3a, 81-391 Gdynia, przez firmę/osobę zamawiającą usługi lub korzystającej z katalogu ofert, zwaną dalej Klientem lub Administratorem obiektu.

  Korzystanie z serwisu bukuj.pl jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu oraz zobowiązaniem do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

 2. Definicje

  • Regulamin bukuj.pl – niniejszy dokument, który jest zbiorem zasad, do których stosowania zobowiązani są wszyscy użytkownicy serwisu bukuj.pl
  • Serwis Bukuj.pl - jest katalogiem internetowym ofert noclegowych na terenie Polski. Bukuj.pl umożliwia bezpłatne przeglądanie ofert noclegowych osobom zainteresowanym. Umożliwia również składanie rezerwacji noclegowych oraz realizowanie płatności on-line. Serwis bukuj.pl daje również możliwość samodzielnego zamieszczania ofert noclegowych i późniejszego nimi administrowania. Serwis bukuj.pl funkcjonuje pod domenami bukuj.pl, bukuj.com oraz bukuj.eu
  • Klient – osoba poszukująca ofert noclegowych. Serwis bukuj.pl umożliwia bezpłatne przeszukiwanie bazy ofert noclegowych według wybranych przez klienta kryteriów. Klient w serwisie bukuj.pl może dokonywać rezerwacji oraz wykonywać płatności on-line.
  • Administrator obiektu – osoba lub firma zamieszczająca ofertę noclegową w serwisie bukuj.pl. Serwis umożliwia bez żadnych ograniczeń aktualizację oferty oraz dostęp do systemu rezerwacji on-line.
 3. Rejestracja użytkownika

  W bukuj.pl rozróżniamy dwie grupy użytkowników, klienci poszukujący ofert noclegowych oraz administratorzy obiektów publikujący tego typu oferty. Założenie konta obu typów jest bezpłatne. Założenie konta w bukuj.pl jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu bukuj.pl.

  Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Serwis bukuj.pl danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług na najwyższym poziomie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Czym jest bukuj.pl

  Katalog obiektów bukuj.pl

  Serwis bukuj.pl umożliwia bezpłatne dodawanie ofert noclegowych na okres 1 roku bez żadnych zobowiązań względem obu stron. Po tym okresie umożliwiamy przedłużenie emisji na kolejny rok po wniesieniu opłaty abonamentowej według cennika publikowanego na stronach bukuj.pl. Na bezpłatny okres 1 roku ofertę można dodać tylko jeden raz. W przypadku próby dodania obiektu na kolejny bezpłatny okres, oferty będą usuwane.

  Emisja oferty w serwisie bukuj.pl rozpoczyna się po zatwierdzeniu danych przez administratora naszego katalogu. Bukuj.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji wprowadzonych danych i naniesienie stosownych korekt, w przypadku błędów ortograficznych, stylistycznych lub merytorycznych bez zgody administratora obiektu. Bukuj.pl zastrzega sobie prawo do nieinformowania administratora obiektu o przeprowadzaniu tego typu aktualizacji w wyżej wymienionych przypadkach.

  Baza noclegowa bukuj.pl

  Każdy obiekt ma możliwość uruchomienia systemu rezerwacji on-line. Korzystanie z systemu rezerwacji możliwe jest również w bezpłatnym okresie użytkownika katalogu. W celu uruchomienia systemu rezerwacji konieczne jest dokładne określenie ilości, przeznaczenia oraz cennika noclegów oferowanych w ramach danego obiektu. Administrator obiektu może samodzielnie określić warunki rezerwacji. Rozróżniamy trzy typy realizacji rezerwacji: wpłata zaliczki, opłata za cały okres pobytu lub ręczna weryfikacja danych przez administratora obiektu.

  Uruchomienie systemu rezerwacji jest jednoznaczne z zamieszczeniem oferty w bazie noclegowej. Jest również warunkiem koniecznym do zamieszczenia oferty w tej części serwisu.

 5. Prawa i obowiązki administratora obiektu

  Administrator obiektu zobowiązuje się do zamieszczania prawdziwych informacji dotyczących oferty. Zobowiązuje się również do ochrony swoich kodów dostępowych konta przed osobami nieuprawnionymi. Administrator obiektu ponosi odpowiedzialność za wszystkie skutki spowodowane swoim działaniem, jak i nieuprawnionym dostępem do konta przez osoby, którym udostępni login i hasło. Administrator obiektu zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia pracownika bukuj.pl o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny.

  Serwis bukuj.pl zastrzega sobie prawo do skasowania konta, w przypadku gdy oferta została stworzona po raz kolejny, stworzony został duplikat lub gdy zostaną złamane postanowienia niniejszego regulaminu, także po dokonaniu opłaty abonamentowej.

  Administrator obiektu ma nieograniczony dostęp do swojego konta w bukuj.pl. Za pomocą unikalnego loginu oraz hasła może w dowolnej chwili zalogować się do konta i aktualizować dane swojej oferty lub zarządzać systemem rezerwacji obiektu.

  Administrator obiektu ma obowiązek poinformowania serwis bukuj.pl w przypadku wykrycia błędów lub nieprawidłowości w działaniu serwisu.

  Zabronione jest umieszczanie linków do innych serwisów o profilu podobnym do bukuj.pl. Zabronione jest również zamieszczania w opisach linków do innych stron lub wizytówek w innych serwisach noclegowych.

  Zabronione jest umieszczanie zdjęć ze „znakami wodnymi” serwisów internetowych innych niż bukuj.pl. Oferty zawierające tego typu zdjęcia będą blokowane administracyjnie lub całkowicie usuwane z serwisu.

  Rezygnacja z usług świadczonych przez bukuj.pl przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.

  Ewentualne obniżki lub podwyżki stawek emisji oferty w serwisie, nie dotyczą administratora obiektu do końca opłaconego okresu abonamentowego.

 6. Prawa i obowiązki bukuj.pl

  Bukuj.pl zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient wniósł opłatę abonamentową, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.

  W przypadku planowanych przerw technicznych spowodowanych aktualizacją oprogramowania, klient będzie informowany z kilku dniowym wyprzedzeniem. Przerwa techniczna nie będzie trwała dłużej niż 1h. Przerwy techniczne planowane są wyłącznie w godzinach nocnych (2:00 – 3:00), nie częściej niż dwa razy w miesiącu.

 7. Polityka prywatności

  Administrator obiektu jest świadomy tego, iż dane obiektu będą emitowane w serwisie bukuj.pl w sposób jawny i będą dostępne dla wszystkich osób odwiedzających serwis bukuj.pl. Administrator obiektu w każdej chwili ma prawo zmienić publikowane dane lub wstrzymać emisję swojej oferty.

  Klient oraz administrator obiektu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez bukuj.pl danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Serwisu ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie informacji w celach marketingowych, umieszczenie ich w bazie danych firmy i na otrzymywanie informacji handlowych od firmy Webton.pl Michał Barcikowski w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)

 8. Polityka anty SPAMowa

  Serwis bukuj.pl nie publikuje, ani nie będzie publikował adresów e-mail administratorów obiektu oraz klientów. Adresy e-mail klientów oraz administratorów obiektu nie będą ujawniane z żadnej ze stron. Wszelka korespondencja e-mail możliwa jest wyłącznie poprzez formularze kontaktowe bukuj.pl, które umożliwiają wymianę informacji pomiędzy stronami bez ujawniania adresów e-mail żadnej ze stron. Nadawcą e-maili od klienta do administratora obiektu oraz od administratora obiektu do klienta jest zawsze serwis bukuj.pl. Tego typu e-maile zawierają unikalne linki umożliwiające odczytanie treści listu i udzielenie odpowiedzi.

 9. Rozstrzyganie sporów

  Klient zgadza się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce właściwy dla Serwisu.

  Klient zgadza się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

  Klient zgadza się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Serwis, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie.

  Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

 10. Usunięcie, blokada, zmiana kategorii

  Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, reklamuje serwis konkurencyjny, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla serwisu, który zakłada więcej niż 1-dno konto. Serwis zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.

  Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub przeniesienia go do innej kategorii, które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, reklamuje serwis konkurencyjny, które w tej samej formie zostanie umieszczone wielokrotnie, które nie zostanie opłacone w odpowiednim terminie, zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii, jeżeli jego treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z charakterem serwisu.

  Opłaty za ogłoszenia płatne, które zostaną usunięte ze względów regulaminowych nie podlegają zwrotowi.

  Przypadki łamania prawa na łamach serwisu będą zgłaszane odpowiednim organom.

 11. Zmiany regulaminu

  Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie regulaminu bukuj.pl, a dalsze korzystanie z serwisu po jego aktualizacji jest równoznaczne z ich akceptacją.

Nasza firma zajmuje się tworzeniem stron, sklepów oraz zaawansowanych aplikacji internetowych. Nasz zespół łączy wspólna pasja do tworzenia aplikacji webowych. Nie boimy się nowych wyzwań, stawiamy na nowatorskie rozwiązania. więcej
Kreator stron internetowych. Szybki i prosty w obsłudze. W ciągu kilku minut stworzysz profesjonalną stronę WWW. Atrakcyjna cena, blisko sto szablonów graficznych. WebOn.pl jest rewelacyjnym narzędziem dla małych firm i osób prywatnych. więcej
AleSklepy.pl to katalog sklepów internetowych. Chcesz wypromować swój sklep WWW, koniecznie dodaj go do zasobów naszego katalogu. Zyskasz kilkaset nowych klientów każdego dnia. więcej
Darmowy kurs internetowy. Informacje które Ci przekażemy w ciągu 6 dniowego kursu będą na pewno dla Ciebie i Twojego biznesu cennymi poradami, które przyniosą Ci bardzo szybko korzyści. więcej
Tworzenie stron Webton.pl